شرکت نوین پندار NP

نمایش 1–24 از 130 نتیجه

نمایش 9 24 36

حسابداری میم نسخه پیشرفته

۸۹۹,۰۰۰تومان

حسابداری میم نسخه متوسطه

۵۴۸,۰۰۰تومان

مجموعه نرم افزاری لردLord 2020

۱۳۹,۰۰۰تومان

آموزش شبکه میکروتیک MTCINE

۱۲۰,۰۰۰تومان

آموزش شبکه میکروتیک MTCRE

۱۲۰,۰۰۰تومان

آموزش شبکه میکروتیک MTCNA

۱۲۰,۰۰۰تومان

آموزش جامع EXCEL 2019+2016

۲۹,۸۰۰تومان

آموزش جامع Powerpoint 2019+2016

۲۹,۸۰۰تومان

آموزش جامع WORD 2019+2016

۲۹,۸۰۰تومان

آموزش ICDL 2019

۸۹,۰۰۰تومان

مجموعه نرم افزاری Lord 2019

۱۱۹,۰۰۰تومان

Driver Pack Solution 2019

۲۸,۰۰۰تومان

SketchUp+ArchiCAD+Rhinoceros 2019

۱۹,۸۰۰تومان

Sound + Mix Collection 2019

۱۹,۸۰۰تومان

Graphic Assistant 2019

۱۹,۸۰۰تومان

V-Ray collection 2019

۱۹,۸۰۰تومان

CSI Collection 2019

۱۹,۸۰۰تومان

آموزش جامع پروژه محور C#.NET

۵۵,۰۰۰تومان

بازی شبیه ساز پرواز نسخه استیم

۶۹,۸۰۰تومان

Windows Server 2019

۱۹,۸۰۰تومان

آموزش جامع پروژه محور Post Production

۷۸,۰۰۰تومان

Assistant 2019

۱۹,۸۰۰تومان

Antivirus 2019

۱۹,۸۰۰تومان

Boot Disk collection 2019

۱۹,۸۰۰تومان